Chính sách bảo mật

1. Giới thiệu

Fine Group (“Công ty”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) mô tả cách thức Công ty thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng website Fine Group (“https://finegroup.com.vn“).

2. Loại thông tin thu thập

Công ty thu thập hai loại thông tin chính từ bạn:

  • Thông tin cá nhân: là thông tin có thể được sử dụng để xác định danh tính của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà.
  • Thông tin không cá nhân: là thông tin không thể được sử dụng để xác định danh tính của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt, hệ điều hành, địa chỉ IP và dữ liệu sử dụng Website.

3. Cách thức sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

  • Cung cấp và cải thiện dịch vụ cho bạn.
  • Liên lạc với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của Công ty.
  • Giải quyết các khiếu nại và yêu cầu của bạn.
  • Phân tích dữ liệu và thực hiện nghiên cứu thị trường.
  • Tuân thủ các quy định pháp luật.

4. Chia sẻ thông tin

Công ty sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba nào khác ngoài các trường hợp sau:

  • Bạn đồng ý cho phép chia sẻ.
  • Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cần thông tin để cung cấp dịch vụ cho bạn thay mặt Công ty.
  • Yêu cầu bởi luật pháp hoặc cơ quan chính phủ.

5. Bảo mật thông tin

Công ty thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

6. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, xóa thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền yêu cầu Công ty ngừng sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn.

7. Cookie

Website sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về sở thích của bạn và cải thiện trải nghiệm sử dụng Website. Bạn có thể tắt cookie trong trình duyệt của bạn.

8. Thay đổi Chính sách

Công ty có quyền thay đổi Chính sách bất cứ lúc nào. Việc sử dụng Website sau khi thay đổi Chính sách đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận các thay đổi đó.

9. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách, vui lòng liên hệ với Công ty qua email: info@finegroup.com.vn